• Winkels in  Amsterdam, Utrecht en Maaseik
  • Ervaren verkopers en klantenservice
  • Specialist sinds 2007

Ontdek de risicoklasse van uw woning of bedrijfspand

Het Verbond van Verzekeraars heeft in samenwerking met het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid de VRKI opgesteld. Dit is een meetinstrument dat het inbraakrisico van woningen bepaalt. Het inbraakrisico is belangrijk, omdat daarmee duidelijk wordt welke beveiligingsmaatregelen er nodig zijn.

Verbeterde risicoklassenindeling (VRKI)

VRKI staat voor: verbeterde risicoklassenindeling. De VRKI wordt gebruikt door verzekeraars voor het bepalen van verzekeringspremies. Het is voor woningeigenaren belangrijk om te voldoen aan bepaalde eisen, want dit kan een korting op de verzekeringspremie opleveren.

Risico- en beveiligingsklasse

Er is een duidelijk verschil tussen uw risico- en beveiligingsklasse. Een risicoklasse bepaalt de inbraakgevoeligheid van woningen. Hierbij wordt gekeken naar de aanwezigheid van audiovisuele apparatuur, computers, sieraden en contant geld. Ook bijzondere verzamelingen en kunst spelen een belangrijke rol.

Uw risicoklasse wordt bepaald door middel van de waarde van uw inboedel. Dit ziet er als volgt uit:

  • Tot en met €50.000 risicoklasse = 1
  • Van €50.001 t/m €100.000 risicoklasse = 2
  • Van €100.001 t/m €150.000 risicoklasse = 3
  • Vanaf €150.000 risicoklasse = 4

Wilt u weten in welke risicoklasse uw woning valt? Dit kunt u dit inschatten op basis van de bovenstaande gegevens. Wilt u echt zekerheid? Vraag dan een taxateur om advies. Deze kan de exacte waarde van uw inboedel bepalen.

Aan iedere risicoklasse wordt een beveiligingsklasse gekoppeld, dit vormt de meest geschikte combinatie om een inbraak te voorkomen. Uw beveiligingsklasse wordt weergegeven met letters, aangevuld met een cijfer.

Beveiligingscertificaat en opleveringsbewijs

Bij beveiligingsmaatregelen wordt er gecertificeerd op basis van de VRKI. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen een beveiligingscertificaat en opleveringsbewijs. Het beveiligingscertificaat toont de kwaliteit en samenhang van beveiligingsmaatregelen aan. Een opleveringsbewijs is van toepassing bij een gedeeltelijke uitvoering van beveiligingsmaatregelen.

Wanneer komt u in aanraking met het Verbond van Verzekeraars?

Niet iedereen krijgt te maken met het Verbond van Verzekeraars, een belangenvereniging van schade- en levensverzekeraars. Wilt u een inboedelverzekering afsluiten? Dan krijgt u indirect te maken met de regelgeving van het Verbond van Verzekeraars.

Zo is bepaald dat mensen die voldoen aan de eisen van de VRKI een premiekorting op hun inboedel- of woonverzekering krijgen. Deze korting varieert van 10% tot 20% op de nominale premie. Verzekeraars zijn er vrij in om deze korting zelf te bepalen.

Beveilig uw woning optimaal met een alarmsysteem dat aangesloten is op de meldkamer en beschikt over een telefonische doormelding. Kies ook voor veilige sloten, brandmelders en verlichting bij de toegangsdeuren. Voldoet u aan alle eisen die binnen de VRKI vallen? Dan komt u in aanmerking voor een aantrekkelijke premiekorting.

Let goed op de aangeboden alarmsystemen. Het alarmsysteem met VEB certificaat voldoet in veel gevallen aan de eisen die verzekeraars stellen. Neem vooraf contact op met uw verzekeraar of kijk in uw polis voor meer informatie.

Overigens zijn er ook verschillen tussen een BORG certificering en VEB oplevering / certificering. Het beheer van BORG valt onder de CCV (commissie van belanghebbenden criminaliteitspreventie) en is bedoeld voor beveiligingsbedrijven. De VEB regeling is van toepassing op woningen en bedoeld voor VEB leden.Delen:

  • Winkels in Amsterdam, Utrecht en Maaseik
  • Ervaren verkopers en klantenservice
  • Specialist sinds 2007
Google

© 2007 - 2020 - Sitcon

Beoordeling door klanten: 8.6 / 10 = 155 beoordelingen